Laboratorium

Posiadamy własne, wyspecjalizowane i odpowiednio wyposażone laboratorium badawcze sprawujące kontrolę nad jakością  produkowanej mieszanki betonowej, stwardniałego betonu, wyrobów wibroprasowanych, kruszyw.

Przeprowadzane z ramienia jednostki notyfikowanej audyty, potwierdzające zasadność posiadania certyfikatów ZKP, obejmują również pracę laboratorium.

W celu zapewnienia najlepszej jakości produkowanej mieszanki betonowej oraz wyrobów wibroprasowanych wykonujemy kompleksowe badania kontrolne i diagnostyczne w oparciu o normy polskie oraz europejskie. Badanie cech fizyko-chemicznych przeprowadzane jest zarówno w świeżej mieszance, jak i w stwardniałym betonie. Cały proces produkcyjny kontrolowany jest przez naszego technologa betonu.

Prowadzimy i wdrażamy wiele programów badawczych oraz wdraża nowe rozwiązania wspólnie z uczelniami technicznymi, producentami cementu oraz producentami domieszek chemicznych.

Zrzut ekranu 2017-08-07 o 13.42.43
Zrzut ekranu 2017-08-07 o 13.43.03

Zakres badań:

Badanie gruntów

 1. Badanie określające nośność podłoża (Płyta obciążana dynamicznie z budowanym GPS model ZFG 300C „ZORN”)
 2. Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Badanie Kruszyw

 1. Oznaczenie składu ziarnowego kruszywa. Metoda przesiewania PN-EN 933-1
 2. Badanie wskaźnika piaskowego PN-EN 933-8
 3. Oznaczenie zawartości humusu metodą z NaOH PN-EN 1744-1

Badanie świeżej mieszanki betonowej

 1. Badanie konsystencji metodą opadu stożka PN-EN 12350-2
 2. Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności PN-EN 12350-4
 3. Badanie konsystencji metoda stolika rozpyłowego PN-EN 12350-5
 4. Badanie gęstości PN-EN 12350-6
 5. Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe MEN 12350-7
 6. Badanie cech reologicznych mieszanek typu ASCC, SCC
 7. Efektywność samo zagęszczenia mieszanki SCC
 8. Efektywność rozpływu mieszanki SCC, ASCC

Badanie cech stwardniałego betonu oraz wyrobu

 1. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie PN-EN 12390-3
 2. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie PN-EN 12390-5
 3. Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu PN-EN 12390-6
 4. Oznaczanie gęstości betonu PN-EN 12390-7
 5. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego o otwartej strukturze MEN 1354:1999
 6. Oznaczenie wytrzymałości na zgnanie betonu lekkiego o otwartej strukturze MEN 1521:1999
 7. Oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem PN-EN 12390-8
 8. Badanie wodoprzepuszczalności PN-88/B-06250
 9. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie krawężnika PN-EN 1340
 10. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie płyty chodnikowej PN-EN 1339
 11. Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu kostki brukowej PN-EN 1338
 12. Oznaczenie wytrzymałość na ściskanie bloczka oraz pustaka z betonu kruszywowego PN-EN 772-1
 13. Oznaczenie absorpcji wody elementów murowych PN-EN 772-11
 14. Oznaczenie gęstości netto i gęstości brutto elementów murowych w stanie suchym PN-EN 772-13
 15. Określenie wymiarów Elementów murowych PN-EN 772-16
 16. Badani stabilizacji cementowo-piaskowej PN_S_96012

Wyślij zapytanie do Laboratorium

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PUT OL-TRANS,
 • Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem: rodo@ol-trans.info ,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 F, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu,

wprowadzone zapytanie przy użyciu formularza nie będzie mogło być wysłane przed zaznaczeniem niżej podanej opcji :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych.

Dzięki komputerowemu sterowaniu procesem produkcji gwarantujemy uzyskanie powtarzalności wymaganych parametrów, a tym samym produkty betonowe najwyższej klasy zarówno w wytwórniach betonu jak i na placach budowy. Wszystkie betoniarnie wyposażone są w system recyklingu betonu oraz nowoczesne systemy ogrzewania do produkcji betonu w okresie obniżonych temperatur.

Badanie gruntów

 • Badanie określające nośność podłoża (Płyta obciążana dynamicznie z budowanym GPS model ZFG 300C „ZORN")
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Badanie Kruszyw

 • Oznaczenie składu ziarnowego kruszywa. Metoda przesiewania PN-EN 933-1
 • Badanie wskaźnika piaskowego PN-EN 933-8:2001
 • Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości PN-EN 1097-6:2002
 • Oznaczenie mrozoodporności PN-EN 1367-1:20011
 • Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy rzadkiej zaprawy PN-EN 13055-1

Badanie świeżej mieszanki betonowej

 • Badanie konsystencji metodą opadu stożka PN-EN 12350-2
 • Badanie konsystencji metoda stolika rozpyłowego PN-EN 1250-5
 • Badanie gęstości PN-EN 1250-6
 • Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe MEN 1250-7
 • Badanie cech reologicznych mieszanek typu ASCC, SCC
 • Efektywność samo zagęszczenia mieszanki SCC
 • Efektywność rozpływu mieszanki SCC, ASCC

Badanie cech stwardniałego betonu oraz wyrobu

 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie PN-EN 12390-3
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie PN-EN 12390-5
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu MEN 1239C-6:2001/AC:2004
 • Oznaczenie na ściskanie betonu lekkiego o otwartej strukturze MEN 1354:1999
 • Oznaczenie wytrzymałości na zgnanie betonu lekkiego o otwartej strukturze MEN 1521:1999
 • Oznaczenie wytrzymałości penetracji wody pod ciśnieniem PN-EN 12390-8:2001, PN-B-06250:1988
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie krawężnika PN-EN 1340
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie Płytki Chodnikowej PN-EN 1339
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu kostki brukowej PN-EN 1338
 • Oznaczenie wytrzymałość na ściskanie bloczka oraz pustaka z betonu kruszywowego PN-EN 772-1
 • Oznaczenie absorpcji wody elementów murowych PN-EN 772-11:2000/A1:2005
 • Oznaczenie gęstości netto i gęstości brutto elementów murowych w stanie suchym PN-EN 772-13
 • Określenie wymiarów Elementów murowych PN-EN 772-16

Umów się na spotkanie

W sprawie planowanej inwestycji zachęcamy do skontaktowania się z naszym działem sprzedaży oraz umówieniem się na spotkanie w celu ustalenia szczegółów.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Dodatkowe informacje

Masz pytania? Zadzwoń! +48 58 673 66 55

Partnerzy