Laboratorium

Posiadamy własne wyspecjalizowane laboratorium ściśle współpracujące z laboratorium betonu Politechniki Gdańskiej, co jest gwarantem najwyższej jakości wyrobów. W celu zapewnienia najlepszej jakości produkowanej mieszanki betonowej oraz wyrobów wibroprasowanych wykonujemy kompleksowe badania kontrolne i diagnostyczne w oparciu o normy polskie oraz europejskie.

Zrzut ekranu 2017-08-07 o 13.42.43
Zrzut ekranu 2017-08-07 o 13.43.03

Badanie cech fizyko-chemicznych przeprowadzane jest zarówno w świeżej mieszance, jak i w stwardniałym betonie. Cały proces produkcyjny kontrolowany jest przez naszego technologa betonu.

Ponadto prowadzimy doradztwo technologiczne dla naszych klientów oraz nadzór na placu budowy. Od 2000 roku nasze laboratorium specjalizuje się we wdrażaniu emulsji polimerowych oraz domieszek PCE do betonu. Prowadzi wiele programów badawczych oraz wdraża nowe rozwiązania wspólnie z uczelniami technicznymi, producentami cementu oraz producentami domieszek chemicznych.

Wyślij zapytanie do Laboratorium

Dzięki komputerowemu sterowaniu procesem produkcji gwarantujemy uzyskanie powtarzalności wymaganych parametrów, a tym samym produkty betonowe najwyższej klasy zarówno w wytwórniach betonu jak i na placach budowy. Wszystkie betoniarnie wyposażone są w system recyklingu betonu oraz nowoczesne systemy ogrzewania do produkcji betonu w okresie obniżonych temperatur.

Badanie gruntów

 • Badanie określające nośność podłoża (Płyta obciążana dynamicznie z budowanym GPS model ZFG 300C „ZORN")
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Badanie Kruszyw

 • Oznaczenie składu ziarnowego kruszywa. Metoda przesiewania PN-EN 933-1
 • Badanie wskaźnika piaskowego PN-EN 933-8:2001
 • Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości PN-EN 1097-6:2002
 • Oznaczenie mrozoodporności PN-EN 1367-1:20011
 • Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy rzadkiej zaprawy PN-EN 13055-1

Badanie świeżej mieszanki betonowej

 • Badanie konsystencji metodą opadu stożka PN-EN 12350-2
 • Badanie konsystencji metoda stolika rozpyłowego PN-EN 1250-5
 • Badanie gęstości PN-EN 1250-6
 • Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe MEN 1250-7
 • Badanie cech reologicznych mieszanek typu ASCC, SCC
 • Efektywność samo zagęszczenia mieszanki SCC
 • Efektywność rozpływu mieszanki SCC, ASCC

Badanie cech stwardniałego betonu oraz wyrobu

 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie PN-EN 12390-3
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie PN-EN 12390-5
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu MEN 1239C-6:2001/AC:2004
 • Oznaczenie na ściskanie betonu lekkiego o otwartej strukturze MEN 1354:1999
 • Oznaczenie wytrzymałości na zgnanie betonu lekkiego o otwartej strukturze MEN 1521:1999
 • Oznaczenie wytrzymałości penetracji wody pod ciśnieniem PN-EN 12390-8:2001, PN-B-06250:1988
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie krawężnika PN-EN 1340
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie Płytki Chodnikowej PN-EN 1339
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu kostki brukowej PN-EN 1338
 • Oznaczenie wytrzymałość na ściskanie bloczka oraz pustaka z betonu kruszywowego PN-EN 772-1
 • Oznaczenie absorpcji wody elementów murowych PN-EN 772-11:2000/A1:2005
 • Oznaczenie gęstości netto i gęstości brutto elementów murowych w stanie suchym PN-EN 772-13
 • Określenie wymiarów Elementów murowych PN-EN 772-16

Umów się na spotkanie

W sprawie planowanej inwestycji zachęcamy do skontaktowania się z naszym działem sprzedaży oraz umówieniem się na spotkanie w celu ustalenia szczegółów.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Dodatkowe informacje

Masz pytania? Zadzwoń! +48 58 673 66 55

Partnerzy