Laboratorium

Dzięki wdrożonemu, funkcjonującemu i doskonalonemu systemowi Zakładowej Kontroli produkcji tworzymy optymalne warunki do produkcji
prefabrykatów i gwarantujemy odbiorcom stabilne parametry wyrobów.
Utrzymujemy wysoką jakość zaczynając od odpowiednio dobranych i wyselekcjonowanych surowców, zaprojektowania właściwego składu, produkcji na wysokiej klasy sprzęcie oraz wykonaniu kompleksowych badań kontrolnych i diagnostycznych w oparciu o normy europejskie i krajowe, aż do doradztwa technologicznego i nadzoru na placu budowy.

Posiadamy własne laboratorium zakładowe, w którym wykonujemy badania zarówno na świeżej mieszance, jak i na gotowym wyrobie.
W ramach oceny zgodności z wymaganiami poszczególnych norm oraz deklarowanymi wartościami, wyroby podlegają ocenie z odpowiednią częstotliwością.

Zrzut ekranu 2017-08-07 o 13.42.43
Zrzut ekranu 2017-08-07 o 13.43.03

Zakres podstawowych badań:

1. Badanie gruntów

Badanie nośności podłoża płytą obciążaną dynamicznie
Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

2. Badanie kruszyw

Oznaczenie składu ziarnowego kruszywa i zawartości pyłów wg PN-EN 933-1
Badanie wskaźnika piaskowego wg PN-EN 933-8
Oznaczenie gęstości nasypowej w stanie luźnym i w stanie utrzęsionym wg PN-EN 1097-3

3. Badanie świeżej mieszanki betonowej

Badanie konsystencji metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2
Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego wg PN-EN 12350-5
Badanie gęstości wg PN-EN 12350-6
Badanie zawartości zbrojenia rozproszonego (włókna stalowe) wg PN-EN 14721
Badanie zawartości powietrza. Metoda ciśnieniowa wg PN-EN 12350-7
Badanie cech reologicznych mieszanek ASCC, SCC

4. Badanie zapraw

Badanie konsystencji świeżej zaprawy wg PN-EN 1015-3
Określenie gęstości stwardniałej zaprawy wg PN-EN 1015-10
Badanie wytrzymałości na zginanie zaprawy wg PN-EN 1015-11
Badanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy wg PN-EN 1015-11
Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym wg PN-EN 1015-18

5. Badanie cech gotowego wyrobu

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3
Oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg PN-EN 12390-5
Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6
Oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8
Badanie wodoszczelności betonu wg PN-B-06250
Badanie nasiąkliwości betonu wg PN-EN 12390-7
Badanie mrozoodporności betonu wg PN-B-06250
Wykonanie odwiertów rdzeniowych wg PN-EN 12504-1
Badanie sklerometryczne (młotkiem Schmidta) wg PN-EN 12504-2
Określenie kształtu i wymiarów krawężnika wg PN-EN 1340
Oznaczenie wytrzymałości na zginanie krawężnika wg PN-EN 1340
Określenie kształtu i wymiarów płytki chodnikowej wg PN-EN 1339
Oznaczenie wytrzymałości na zginanie płytki chodnikowej wg PN-EN 1339
Określenie kształtu i wymiarów kostki brukowej wg PN-EN 1338
Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu kostki brukowej wg PN-EN 1338
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie bloczka oraz pustaka z betonu kruszywowego wg PN-EN 772-1

Wyślij zapytanie do Laboratorium

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez OL-TRANS w celu wysłania odpowiedzi na wiadomość. Zapoznałem się z polityką prywatności.

Dzięki komputerowemu sterowaniu procesem produkcji gwarantujemy uzyskanie powtarzalności wymaganych parametrów, a tym samym produkty betonowe najwyższej klasy zarówno w wytwórniach betonu jak i na placach budowy. Wszystkie betoniarnie wyposażone są w system recyklingu betonu oraz nowoczesne systemy ogrzewania do produkcji betonu w okresie obniżonych temperatur.

Badanie gruntów

 • Badanie nośności podłoża płytą obciążaną dynamicznie
 • Badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

Badanie Kruszyw

 • Oznaczenie składu ziarnowego kruszywa i zawartości pyłów wg PN-EN 933-1
 • Badanie wskaźnika piaskowego wg PN-EN 933-8
 • Oznaczenie gęstości nasypowej w stanie luźnym i w stanie utrzęsionym wg PN-EN 1097-3

Badanie świeżej mieszanki betonowej

 • Badanie konsystencji metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2
 • Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego wg PN-EN 12350-5
 • Badanie gęstości wg PN-EN 12350-6
 • Badanie zawartości zbrojenia rozproszonego (włókna stalowe) wg PN-EN 14721
 • Badanie zawartości powietrza. Metoda ciśnieniowa wg PN-EN 12350-7
 • Badanie cech reologicznych mieszanek ASCC, SCC

Badanie zapraw

 • Badanie konsystencji świeżej zaprawy wg PN-EN 1015-3
 • Określenie gęstości stwardniałej zaprawy wg PN-EN 1015-10
 • Badanie wytrzymałości na zginanie zaprawy wg PN-EN 1015-11
 • Badanie wytrzymałości na ściskanie zaprawy wg PN-EN 1015-11
 • Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym wg PN-EN 1015-18

Badanie cech gotowego wyrobu

 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 12390-3
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg PN-EN 12390-5
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6
 • Oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8
 • Badanie wodoszczelności betonu wg PN-B-06250
 • Badanie nasiąkliwości betonu wg PN-EN 12390-7
 • Badanie mrozoodporności betonu wg PN-B-06250
 • Wykonanie odwiertów rdzeniowych wg PN-EN 12504-1
 • Badanie sklerometryczne (młotkiem Schmidta) wg PN-EN 12504-2
 • Określenie kształtu i wymiarów krawężnika wg PN-EN 1340
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie krawężnika wg PN-EN 1340
 • Określenie kształtu i wymiarów płytki chodnikowej wg PN-EN 1339
 • Oznaczenie wytrzymałości na zginanie płytki chodnikowej wg PN-EN 1339
 • Określenie kształtu i wymiarów kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu kostki brukowej wg PN-EN 1338
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie bloczka oraz pustaka z betonu kruszywowego wg PN-EN 772-1

Umów się na spotkanie

W sprawie planowanej inwestycji zachęcamy do skontaktowania się z naszym działem sprzedaży oraz umówieniem się na spotkanie w celu ustalenia szczegółów.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Dodatkowe informacje

Masz pytania? Zadzwoń! +48 58 673 66 55

Partnerzy